Badania kliniczne
Posted on 30 November 2006

Badania kliniczne, zwłaszcza przy użyciu kardiotokografii, wykazały, że często podaniu sparteiny towarzyszą objawy wzrostu napięcia i dyskoordynacji czynności skurczowej macicy, przy czym stwierdza się indywidualną wrażliwość na ten lek. Obserwuje się niekiedy zupełny brak wrażliwości mięśnia macicy na sparteinę, z drugiej zaś strony często objawy zwiększonej wrażliwości w postaci wybitnego wzrostu napięcia mięśnia macicy i jego przykurczu. Czasami działanie leku jest opóźnione. Sparteina wywołuje wzrost napięcia i nieregularną czynność skurczową w jednym na cztery przypadki jej zastosowania, zaś u leczonych powoduje dyskoordynację, wzrost częstotliwości i amplitudy skurczów oraz podwyższa napięcie mięśnia macicy, przy czym działanie jej jest długotrwałe . Sparteina podawana jest najczęściej domięśniowo i w postaci czopków doodbytniczych, stąd możliwość dokładnego dawkowania jest ograniczona i niekiedy obserwuje się nakładanie wyników działania dwóch podanych w zbyt krótkim odstępie czasu. Sparteina działa głównie na częstotliwość skurczów, a zwłaszcza podnosi napięcia macicy, co stanowi duże zagrożenie dla płodu . Obserwowano stosunkowo często pęknięcia macicy po zastosowaniu sparteiny.
Skórty innych artykułów: 1) Medycyna estetyczna i chirurgia plastyczna Często zdarza się, że medycyna estetyczna jest mylnie kojarzona z chirurgią plastyczną czy też z kosmetyką, czyli z zabiegami kosmetycznymi.................. przejdź do dalszej części artykuły