Domiesniowe podanie meterginy
Posted on 30 November 2006

Domięśniowe podanie meterginy podczas porodu wykazało, że wpływ tego leku nie jest natychmiastowy, natomiast działanie jego długotrwałe. Odpowiedź macicy na podanie ergotaminy zwiększa się z czasem trwania ciąży, osiągając swój szczyt w okresie porodu i wczesnego okresu połogu. W końcu ciąży substancje te pobudzają macicę do nieprawidłowej czynności skurczowej, charakteryzującej się skurczami o małej amplitudzie i dużej częstotliwości oraz wzrostem napięcia. W terminie porodu środki te działają jeszcze silniej, przy czym wpływ na napięcie jest wyraźniej zaznaczony. W I okresie porodu działanie to manifestuje się nadmiernym napięciem (hypertonus), obserwowanym przez dłuższy czas. Z uwagi na to działanie środki te stanowią niezwykle niebezpieczny lek dla płodu i nie powinny być stosowane w I i II okresie porodu. Jedynym wskazaniem do ich podawania jest III okres porodu, bowiem długotrwały efekt i wzrost napięcia czynią tę substancję lekiem z wyboru właśnie w tym okresie . Sparteina po raz pierwszy została użyta w Europie w 1902 r. i początkowo zyskała sobie dużą popularność, z uwagi na swoje właściwości naskurczowe. Panował w tym czasie pogląd, że jest to lek bez¬pieczny i pozbawiony ubocznego działania.