Dzialanie na macice alkaloidow
Posted on 30 November 2006

W medyczynych studiach klinicznych wykazano, że działanie na macicę alkaloidów sporyszu i sparteiny jest praktycznie bardzo podobne. Obserwacje ostatnich lat wykazują, że sparteina zniknęła z arsenału leków stosowanych w położnictwie. Wśród poznanych kinin najważniejsze działanie biologiczne wykazują: oktapeptyd — bradykinina, nanopeptyd — lizylobradykinina, kallidyna i dekapeptyd — metionylolizylobradykinina. Wśród kinin bradykinina należy do substancji najsilniej kurczących mięsień macicy szczura . Jest ona aktywnym biologicznie peptydem. W odniesieniu do mięśnia sercowego stwierdzono, że bradykinina zwiększa siłę skurczu, z drugiej strony rozszerza mięśnie gładkie naczyń, obniżając ciśnienie krwi. Działanie kinin na mięsień sercowy wiąże się z ich wpływem na zjawiska elektrobiologiczne; podobnie działa bradykinina na myometrium . Od dawna dyskutowany jest udział kinin w patogenezie szoku . W odniesieniu do porodu przyjmuje się, że bradykinina z uwagi na silne właściwości naskurczowe może współuczestniczyć w procesie wyzwalania czynności skurczowej w porodzie. Własne badania doświadczalne wykazały, że środek ten współuczestniczy w procesie czynności skurczowej i działanie jego na myomrium łączy się ściśle ze stanem czynnościowym receptorów układu adrenergicznego .