Kininy osoczowe
Posted on 30 November 2006

Przyjmuje się, że kininy osoczowe mogą odgrywać istotną rolę w ciąży, porodzie i połogu. Działanie tych aktywnych substancji wiąże się z wpływem na czynność skurczową macicy. Bradykinina może wpływać na myometrium bezpośrednio poprzez wpływ na błonę komórkową mięśni gładkich lub pośrednio przez układ adrenergiczny, uwalniając katecholaminy z zakończeń nerwowych tego układu. Działanie jej wykazuje interreakcje z układem adrenergicznym, jak również potencjalizuje naskurczowy efekt oksytocyny na myometrium i metabolizm komórek mięśniowych. Bradykinina również i tą drogą może oddziaływać na kurczliwość mięśnia macicy. Kininy mogą być uwalniane z surowicy pod wpływem plazminy i wykazywać swoje działanie de-polaryzujące bezpośrednio na błonę komórkową . Dyskutowana jest ponadto rola kinin w powstawaniu uczucia bólu oraz wytwarzaniu się obrzęku środporodowego tkanek w obrębie kanału rodnego. Skurcz mięśnia macicy prowadzi do nagłej zmiany światła naczyń krwionośnych, co powoduje przejściowy zastój krwi w tym narządzie. Efektem tego jest miejscowe niedotlenienie i zakwaszenie, będące wynikiem zmniejszonego przepływu krwi. Te warunki hemodynamiczne usposabiają do przejściowej nadkrzepliwości, w wyniku czego dochodzi między innymi do aktywacji czynnika Hagemana. Czynnik Hagemana z kolei zapoczątkowuje powstawanie kinin, które są następnie szybko inaktywowane.