Lozyska kobiet
Posted on 30 November 2006

Ryan i wsp. znaleźli w łożysku substancję pochodną prostaglandyn, zbliżoną budową do prostaglandyny E, oraz stwierdzili, że w łożysku pacjentek z gestozą znajduje się mniej tej substancji niż u zdrowych kobiet. Przypuszcza się, że intensywna synteza prostaglandyn odbywa się nie tylko w doczesnej, owodni i płynie owodniowym, lecz również na terenie łożyska, osiągając szczyt w terminie porodu. Uważa się, że prostaglandyny pochodzenia łożyskowego mogą odgrywać istotną rolę w procesie inicjacji czynności skurczowej . Dalszą zaletą, która jest niezwykle istotna w wykorzystaniu prosta-glandyn do indukcji czynności skurczowej w celu wywołania poronienia, jest to, że niezależnie od okresu ciąży PG wykazują działanie na-skurczowe, podczas gdy we wczesnej ciąży wrażliwość macicy na oksy-tocynę jest bardzo niska. Z badań tych oraz badań innych autorów wynika, że stosowanie substancji wybiórczo hamujących syntezę prostaglandyn może być czynnikiem hamującym czynność skurczową, a tym samym może stanowić skuteczną metodą hamowania porodów przedwczesnych. Podstawowym miejscem działania PG jest błona komórkowa. PG upływają na zjawiska elektryczne błony komórkowej, aktywując procesy metaboliczne w komórce. Przypuszcza się również, że we frakcji mikrosomalnej dokonuje się intensywna synteza prostaglandyn, bowiem mikrosomy są bardzo bogatym źródłem syntetazy prostaglandynowej