Najwyrazniejsze widzenie
Posted on 30 November 2006

Miejscem najwyraźniejszego widzenia jest tzw. plamka żółta, leżąca w siatkówce w tylnym biegunie oka na tzw. linii patrzenia, zwanej inaczej osią patrzenia lub widzienia. Gdy patrzymy na pewien punkt w przestrzeni, to prócz tego punktu widzimy rozległą przestrzeń, którą nazywamy polem widzenia. Pole widzęn i a prawidłowego oka jest duże. w pewnych schorzeniach może ulec zwężeniu, lub też w polu widzenia mogą powstać ubytki. Obrazki padające na obwodowe części siatkówki są niewyraźne. Chcąc zobaczyć dokładnie jakiś przedmiot kierujemy gałki oczne za pomocą mięśni ocznych w ten sposób, aby przedmiot budzący nasze zainteresowanie znalazł się na linii patrzenia. Plamka żółta jest zbudowana z najcenniejszych komórek siatkówki, z tzw. czopków, które odbierają również bodźce barwne. W reszcie siatkówki prócz czopków znajdują się pręciki, które znów umożliwiają widzenie w świetle przyćmionym, o zmroku lub w ciemności. Zwierzęta, a zwłaszcza niektóre ptaki, nie posiadając? w siatkówce pręcików, nie widzą w ciemności i są niezaradne po zachodzie słońca. Natomiast nocne drapieżcę posiadają w siatkówce dużo pręcików.