Narzad wzrokowy
Posted on 30 November 2006

Narząd wzrokowy u najniższych zwierząt służy jedynie do odróżniania światła od ciemności, u wyższych zwierząt staje się narządem coraz doskonalszym, pozwala na dokładne widzenie oglądanych przedmiotów i na rozróżnianie barw. U człowieka zmysł wzroku jest bardzo rozwinięty, a gałka oczna jako narząd wzrokowy ma bardzo precyzyjną budowę. Siatkówka wyściela całe wnętrze gałki ocznej, a na różne jej części padają promienie światła z różnych stron pola widzenia. Najbardziej istotną częścią oka jest siatkówka, promienie świetlne padając na nią wywierają bodziec, który zostaje przeniesiony przez nerw wzrokowy do odpowiednich ośrodków mózgowych, gdzie powstaje wrażenie wzrokowe. Siatkówkę można uważać za część mózgu wysuniętą ku przodowi do gałki ocznej, celem umożliwienia kontaktu ze światłem. Człowiek niewidomy od urodzenia lub ociemniały wskutek choroby czy nieszczęśliwego wypadku jest nie tylko godnym litości osobnikiem, lecz równocześnie obciąża społeczeństwo, które musi go utrzymywać i które traci jego pracę. Okulistyka jest gałęzią wiedzy lekarskiej, poświęconą utrzymaniu i zachowaniu wzroku, leczy choroby oczne, uczy zapobiegać tym chorobom, często przywraca utracony wzrok, walczy zo ślepotą, tym największym kalectwem człowieka.