Nasienie ludzkie
Posted on 30 November 2006

Już w roku 1930 Kurzrock i Lieb po raz pierwszy zaobserwowali, że nasienie ludzkie wykazuje właściwości kurczenia i rozkurczania skrawków macicy ludzkiej. W 1935 r. Euler pierwszy wyizolował z nasienia z penisa frakcję lipidów kwaśnych z dużą biologiczną aktywnością, którą nazwał prostaglandynami (od nazwy glandula prostatae). Dopiero od początku 1956 r., dzięki finansowemu poparciu firm farmaceutycznych, Bergstrdm i wsp. potrafili wyizolować różnego rodzaju PG i wyjaśnić ich strukturę. W ciągu dwóch następnych lat udało się tej grupie badaczy po raz pierwszy prostaglandyny grupy F2 i Ej otrzymać w formie krystalicznej. Pierwsze syntetyczne prostaglandyny wytworzone zostały na większą skalę produkcyjną w 1966 r. przez firmę Upjohn. W ostatnim okresie firma Chinoin zsyntetyzowała również prostaglandyny, które znajdują zastosowanie kliniczne . W ehwili obecnej scharakteryzowano ponad 25 naturalnie występujących prostaglandyn. Rdzeń składa się z pierśmicznej poszczególnych prostaglandyn. Rozmieszczenie PG w tkankach narządu rodnego oraz zmienność stężeń w zależności od stanu czynnościowego tych tkanek wskazuje, że PG! mogą pełnić istotną rolę w fizjologii rozrodu . Niskie stężenie w tkankach utrudnia ocenę ilościową, a zwłaszcza izolowanie i rozdział poszczególnych prostaglandyn. Prostaglandyny uzyskuje się z homogenatów tkankowych za pomocą ekstrakcji rozpuszczalnikami kwasów tłuszczowych, np. eterem, chloroformem, alkoholem.