Nerwy wzrokowe
Posted on 30 November 2006

w prawej połowie mózgu chory nie widzi nic z lewej strony i przeciwnie. Przednia część oka między tylną powierzchnią rogówki a soczewką jest wypełniona ciecząwodnistą; przestrzeń ta jest przedzielona tęczówką na tzw. przednią i tylną komorę oka. Na podstawie czaszki nerwy wzrokowe ulegają połowicznemu skrzyżowaniu i biegną dalej jako tzw. droga wzrokowa do odpowiednich ośrodków mózgowych. Tak więc początkiem nerwu wzrokowego są komórki zwojowe siatkówki. Nerw wzrokowy w oczodole posiada opony podobne do opon mózgowych, a więc oponę miękką, pajęczynową i twardą, jego grubość wynosi około 4 mm. Schorzenie lub uszkodzenie siatkówki musi powodować upośledzenie wzroku, zwłaszcza jeśli dotyczy okolicy najważniejszej, plamki żółtej. Również schorzenie lub uszkodzenie nerwu wzrokowego prowadzi do upośledzenia wzroku lub nawet ślepoty, jeśli nerw ulegnie zniszczeniu lub przerwaniu. Uszkodzenie drogi wzrokowej powyżej skrzyżowania nerwów prowadzi do ubytków w polu widzenia lub do tzw. połowiczego widzenia w obu oczach równocześnie. Po przerwaniu drogi wzrokowej