Oksytocyna
Posted on 30 November 2006

Oksytocyna jest najbardziej powszechnie stosowanym środkiem farmakologicznym w wielu zaburzeniach czynności skurczowej macicy. Nazwa oksytocyna z greckiego oznacza szybki poród. Od chwili zastosowania pierwszego wyciągu z tylnego piata przysadki mózgowej w 1909 r. podawanie oksytocyny było przedmiotem wielu rozważań przez ponad 50 lat. Zanieczyszczone preparaty były często przyczyną pęknięcia macicy lub śmierci wewnątrzmacicznej płodu, zwłaszcza w początkowym okresie ich stosowania. Obserwowano również zaburzenia naczyniowe i alergiczne. Reakcje te spowodowane były domieszką wazopresyny i substancji białkowych w tych wyciągach . W miarę oczyszczania preparatów i poprawy jakości syntezy oksytocyny objawy uboczne praktycznie znikały i od tego okresu rozpoczęło się bardzo szybkie rozpowszechnienie tego środka w położnictwie . Z uwagi na rozkład enzymatyczny w przewodzie pokarmowym oksytocynę najlepiej podawać drogą dożylną, rozcieńczoną, w stałym wlewie kroplowym. Większe stężejiia są stosowane przeważnie tylko w III okresie porodu. W większości przypadków położniczych oksytocyna w kroplówce może być szeroko stosowana bez objawów ubocznych. Dokładne dawkowanie umożliwia aktywne sterowanie czynnością skurczową myometrium i pozwala uniknąć, zwłaszcza w przypadkach nadwrażliwości na oksytocynę, objawów w postaci wzrostu napięcia macicy.