PG czlowieka
Posted on 30 November 2006

Chociaż PG nie wpływają bezpośrednio na produkcję progesteronu u człowieka, uważa się, że PGF2-alfa hamują syntezę progesteronu u wielu zwierząt, np. u szczura, królika, świnki morskiej, i podawanie ich powoduje u tych zwierząt luteolizę, co zwykle w tych sytuacjach poprzedza występowanie porodu. U ludzi i u owiec zaś prostaglandyny wykazują działanie naskurczowe, natomiast nie ma konkretnych dowodów, że wywołują one u ludzi, podobnie jak u wspomnianych gatunków, luteolizę . W odniesieniu natomiast do PGEi w badaniach in vitro stwierdzono przeciwne działanie. Skrawki macicy w okresie okołoowulacyjnym reagują na PGEi 3—5 razy silniej niż w pozostałych okresach cyklu . Ta zwiększona wrażliwość myometrium na relaksujące działanie PGEi może odgrywać istotną rolę w procesie zapładniania Przyjmuje się, że prostaglandyny mogą odgrywać istotną rolę w regulacji przepływu krwi przez macicę, jak, to ostatnio postulują niektórzy badacze. Badania własne wykazały, że prostaglandyny wpływają nie tylko na kurczliwość nieciężarnej macicy, lecz równocześnie i niezależnie wykazują naskurczowy wpływ na łożysko naczyniowe oraz kurczą skrawki tętnic macicy ludzkiej.