Patrzenie w dal
Posted on 30 November 2006

Gdy patrzymy w dal, obie gałki oczne są ustawione równolegle na swych osiach widzenia, gdy zaś czytamy, gałki muszą się ustawić zbieżnie, tak aby osie widzenia obu gałek spotkały się na czytanej literze. Ruch ten nazywamy konwergencją, a stopień konwergencji odpowiada stopniowi równoczesnej akomodacji. Mechanizm rządzący ruchami oczu musi być również bardzo precyzyjny, zwłaszcza jeśli uprzytomnimy sobie, że każdą gałkę oczną porusza sześć mięśni (cztery proste i dwa skośne,) ruchy obu gałek ocznych są skojarzone, a najmniejsze zaburzenie w tych ruchach powoduje podwójne widzenie. Rogówka jest przednią częścią gałki ocznej, jej grubość wynosi około 0,8—1,1 mm, jej średnica około 11—12 mm. Rogówka jest zupełnie przeźroczysta, nie posiada żadnych naczyń krwionośnych, ma lśniącą gładką powierzchnię, na której odbija się jak w lusterku światło w postaci punktu świetlnego. Mówimy wtedy, że oko błyszczy; na każdej fotografii, również na rycinach niniejszego podręcznika widzimy to światełko na powierzchni rogówki.