Prawidlowy uklad i proporcje jonow
Posted on 30 November 2006

Prawidłowy układ i proporcje jonów w komórce i przestrzeniach międzykomórkowych decydują o prawidłowej czynności. W badaniach eksperymentalnych nad perfuzją nieciężarnej macicy ludzkiej wykazano, że podanie poprawia czynność skurczową macicy invitro. Praktycznie poza nielicznymi wyjątkami omawiane jony nie znalazły zastosowania klinicznego. W odniesieniu do stężenia wapnia w surowicy nie obserwuje się charakterystycznych zmian w okresie ciąży i porodu. Stąd podanie jonów wapnia w celu po-prawienia czynności skurczowej jest mało celowe, bowiem nie wiemy, jaka jest ilość związanego wapnia, a jaka wolnego w surowicy, a tym bardziej w komórce myometrium .Badania w ostatnim dziesięcioleciu nie potwierdziły tego poglądu. Zwiększa ona siłę skurczów, podwyższając bardzo wyraźnie napięcie mięśnia macicy. Nasilenie aktywności skurczowej jest proporcjonalne do dawki podanego leku. W podobny sposób działają inne pochodne sporyszu, jak ergotamina i ergometryna. Drugim przedstawicielem tej grupy jest metergina — syntetyczna pochodna alkaloidów sporyszu, która wykazuje podobne cechy działania jak dwuhydroergotamina. Wywołuje ona 'dyskoordynację skurczów, zwiększa ich częstotliwość i powoduje również wzrost napięcia.