Srodki narkotyczne
Posted on 30 November 2006

Środki narkotyczne — szeroko rozpowszechniony był do niedawna pogląd, że środki znieczulające, pochodne opium z grupy morfiny, wykazują hamujące działanie na macicę . Wprowadzenie obiektywnych metod rejestracji czynności skurczowej wykazało, że środki te, działając znieczulająco w okresie porodu, nie wykazują hamującego wpływu na macicę. Mimo to w położnictwie panuje pogląd, zwłaszcza przy przedłużających się porodach, że podanie środków znieczulających ma korzystny wpływ na matkę i płód, a zwłaszcza ma na celu uspokojenie i odpoczynek rodzącej. Z uwagi na szerokie rozpowszechnienie stosowania oksytocyny w klinice, wpływ na mięsień macicy ludzkiej, jak i zastosowanie kliniczne lek ten zostanie omówiony w oddzielnym rozdziale. Także drugi bardzo ważny środek z grupy substancji naskurczowych — prosta-glandyny — omówiony zostanie również oddzielnie, celem dokładnego zaznajomienia czytelników z tą grupą nowych substancji naskurczowych, coraz szerzej stosowanych w praktyce klinicznej. Do niedawna panował pogląd, że pochodne sporyszu mają właściwości sympatykolityczne i przez to mogą zmniejszać napięcie mięśniowe macicy, rozkurczać szyjkę, a więc ułatwiać przebieg porodu.