Syntetyczna oksytocyna
Posted on 30 November 2006

W prawidłowych warunkach przy RP 50 mV potencjalnie ok. 50% kanałów dla sodu może brać udział w generowaniu AP. Przez stabilizację RP o 10 mV liczba kanałów otwartych dla jonów sodu wzrasta do 80% ogólnej liczby . Chociaż czysta, syntetyczna oksytocyna prawie nigdy nie powoduje objawów ubocznych w postaci uczulenia lub skurczu naczyń, przy nieostrożnym podawaniu może je jednak wywołać. Przyjmuje się, że działanie oksytocyny z jednej strony zależy od wrażliwości mięśnia macicy, z drugiej zaś od poziomu oksytocynazy, enzymu o charakterze aminopeptydazy rozkładającego oksytocynę. postaci nadwrażliwości można usunąć przez odstawienie kroplówki lub podanie środków relaksujących mięsień macicy. Oksytocyna podawana w dużych stężeniach z nadmierną ilością płynów może spowodować zatrucie wodne, wywołane głównie antydiuretycznym wpływem na nefron, podobnie jak wazopresyna. Podanie 100 mj. oksytocyny lub 10—20 mj./min powoduje zmniejszenie wydalania moczu. Zatrucie wodne jest zwłaszcza często obserwowane w poronieniach, podczas których stężenie oksytocyny jest zazwyczaj wysokie. Podobnie wysokie dawki podawane są w III okresie porodu w celu zwalczania krwotoków w tym okresie .