Teczowka
Posted on 30 November 2006

Tęczówka ma różne zabarwienie, od jasnoniebieskiego, poprzez brunatne do zabarwienia prawie czarnego, zabarwienie to pochodzi jednak zawsze od tego samego brunatnego barwnika, znajdującego się przede wszystkim na tylnej powierzchni tęczówki i przeświecającego przez miąższ tęczówki. Gdy barwnika jest mało, tęczówka ma barwę niebieską, gdy barwnika jest dużo, tęczówka jest ciemna, zwłaszcza że w tych przypadkach barwnik znajduje się też w przednich warstwach tęczówki. Dookoła otworu źrenicznego znajduje się w tęczówce mięsień okrężny gładki, którego skurcz powoduje zwężenie źrenicy (zwieracz źrenicy). Prócz tego w tęczówce istnieją włókienka mięsne gładkie o przebiegu promienistym, a skurcz ich powoduje rozszerzenie źrenicy. Rozszerzenie źrenicy powstaje również wskutek porażenia mięśnia zwężającego źrenicę. Źrenica zwęża się pod wpływem światła jako też pod wpływem pewnych leków, jak pilokarpina lub ezeryna zapuszczanych do oka. Leki te drażnią zwieracz źrenicy. Atropina, skopolamina i podobne leki porażają zwieracz źrenicy i powodują rozszerzenie źrenicy na różny okres czasu (atropina w zdrowym oku na tydzień).