Widzenie w ciemnosci
Posted on 30 November 2006

Widzenie w ciemności jest zależne od specjalnego barwnika znajdującego się w pręcikach, tzw. purpury wzrokowej, która uczula siatkówkę na odbieranie słabych bodźców świetlnych. Zaburzenia w obrębie pręcików i purpury wzrokowej powodują u człowieka tzw. kurzą ślepotę (hemeraloput). czyli niemożność widzenia w przyćmionym świetle. Takie zaburzenie zdarza się przejściowo u ludzi niedożywionych i leczy się podawaniem tranu (witamina A). Istnieje jednak ciężkie schorzenie, tzw. zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, wrodzone i dziedziczne, które powoduje stałą kurzą ślepotę, bardzo trudną do wyleczenia. Prawidłowe oko widzi przeto zarówno w pełnym świetle jak i w ciemności, siatkówka ma zdolność a d a p t a c j i. Promienie świetlne wpadające do oka załamują się w ten sposób w krzywiznach rogówki i soczewki, że skupiają się w wyraźny obrazek na siatkówce. Widzimy wyraźnie na odległość, a więc np. małe punkty gwiazd na niebie, małe szczegóły daleko na widnokręgu. Widzimy jednak również wyraźnie przedmioty bliskie, możemy nawet czytać drobny druk blisko przed okiem.