Wnikliwa obserwacja porodu
Posted on 30 November 2006

Wnikliwa obserwacja porodu — ocena czynności skurczowej macicy, następnie ocena krzywej rozwierania i zstępowania główki w poszczególnych fazach porodu — stanowi conditio sine qua non prawidłowego leczenia tych stanów. Omówione zaburzenia przebiegu porodu stanowią bardzo często przyczynę nieprawidłowego ukrwienia płodu, zaburzeń metabolicznych, prowadzących do kwasicy i w konsekwencji do zamartwicy wewnątrzmacicznej . Płody te są bardziej podatne na uraz okołoporodowy. Wzrost zagrożenia płodu w przebiegu porodu przedłużającego się łączy się nie tylko ze wzrostem liczby dzieci urodzonych w zamartwicy, lecz również ze wzrostem liczby infekcji płodów i noworodków w przebiegu tych porodów, a tym samym z wyraźnym wzrostem śmiertelności okołoporodowej płodów i noworodków w tych stanach. Często rozpowszechnione jest wśród położników „leczenie" zaburzeń czynności skurczowej w przebiegu porodu bez istotnej znajomości fizjologicznych procesów i etiopatogenezy zaburzeń czynności skurczowej. Działanie to może przynieść więcej szkody niż korzyści płynących z tzw. wścibskiego położnictwa. Stosowanie „larga manu" środków na-skurczowych, często bez najprostszych zasad kontroli wpływu tych substancji, prowadzi do zwiększonego ryzyka dla matki i płodu. Odnosi się to również do szerokiego stosowania różnego rodzaju leków spazmolitycznych, które — jak już wspomniano — mogą w sposób zasadniczy prowadzić do zaburzeń czynności skurczowej, aż do całkowitego zatrzymania postępu porodu.