Wplyw substancji farmakologicznych
Posted on 30 November 2006

Wpływ substancji farmakologicznych na mięsień macicy i jego różna aktywność w zależności od stanu hormonalnego i układu nerwowego jest przedmiotem wielu niejednokrotnie sprzecznych poglądów. Sterowanie istniejącą czynnością skurczową, pobudzanie macicy do skurczu, jak również hamowanie czynności skurczowej stanowi niezwykle ważny problem z punktu widzenia nie tylko teoretycznego, lecz także konkretnych zainteresowań praktycznych lekarzy położników w codziennej, rutynowej pracy na oddziałach położniczych. W dalszym ciągu mechanizmy wyzwalające czynność skurczową macicy, jak również blokujące tę czynność, pomimo ogromnego nagromadzenia się faktów i powstania wielu teorii, pozostają nie wyjaśnione. W niniejszym rozdziale postanowiono prześledzić główne czynniki, które mogą wpływać na czynność skurczową macicy ludzkiej, głównie w okresie ciąży i porodu. Oprócz wymienionych już w rozdz. 13 czynników biorących udział w procesie aktywności skurczowej macicy należy wspomnieć o mediatorach układu przywspółczulnego i współczulnego, które współuczestniczą w czynności skurczowej macicy. U niektórych Todzących leżących przez dłuższy czas na plecach upośledzenie funkcji mięśnia macicy może wynikać ze zmniejszonego przepływu krwi przez macicę (UBF), spowodowanego uciskiem na aortę brzuszną, tętnice biodrowe, a zwłaszcza na żyłę główną dolną.