Wzrost napiecia ukladu nerwowego
Posted on 30 November 2006

Wzrost napięcia układu nerwowego może wyraźnie rzutować na nieprawidłowości w przebiegu porodu, prowadząc do jego przedłużenia, co odbija się niekorzystnie również na stanie płodu. Psychiczne przygotowanie pacjentek w tzw. szkole rodzenia matek odgrywa istotną rolę, bowiem prawidłowe nastawienie ciężarnych do mającego się odbyć porodu przerywa istniejące wzajemne zależności pomiędzy zaburzeniami czynności skurczowej i lękiem, pobudzeniem i niepokojem. Oprócz przygotowania psychofarmakologicznego niekiedy zachodzi potrzeba podawania środków analgetycznych, w celu przerwania błędnego koła . Z drugiej strony wiele sytuacji stresowych może w przebiegu ciąży prowadzić do występowania porodu przedwczesnego. Przy wszystkich formach czynności skurczowej z podwyższonym napięciem szeroko rozpowszechnione jest podawanie środków spazmo-litycznych. Większość autorów sądzi, że leki te nie tylko normalizują czynność skurczową, lecz również działają relaksująco na dolny od-cinek i szyjkę, ułatwiając przebieg porodu. Wpływ na czynność skurczową trzonu manifestuje się obniżeniem napięcia, regulacją skurczów. Zwiększa się ich siła i efektywność, przez co wzrasta aktywność całej macicy.