Zalamywanie promieni
Posted on 30 November 2006

Aby to było możliwe, musi istnieć w oku urządzenie zmieniające stopień załamywania promieni świetlnych biegnących od przedmiotów bliskich (promienie rozbieżne), tak aby mogły dać zawsze wyraźny obrazek na siatkówce. Czynność tę nazywamy akomodacją, która polega na zwiększeniu siły załamywania promieni świetlnych przez soczewkę. Podczas skurczu mięśnia rzęskowego zwalnia się więzadełko, na którym jest zawieszona soczewka, która grubieje, częściowo mienia swój kształt i silniej załamuje promienie świetlne. Jak precyzyjny musi być mechanizm akomodacji oka, skoro zawsze stopień skurczu mięśnia rzęskowego i zgrubienie soczewki są ściśle przystosowane do odległości, na jaką akomodujemy oko, przedmioty z każdej odległości widzimy zawsze wyraźnie. Gdy soczewka w starości stwardnieje, nie może już grubieć podczas akomodacji, człowiek widzi coraz gorzej przedmioty bliskie przed okiem, nie może czytać. Należy zastosować odpowiednie okulary do czytania, które zastępują akomodację. Równie precyzyjny mechanizm rządzi szerokością źrenicy, która dopuszcza potrzebne ilości światła do oka, zwęża się przy silnym oświetleniu, rozszerza się w ciemności.