Zjawiska swiata zewnetrzengo
Posted on 30 November 2006

Wszystkie zjawiska świata zewnętrznego możemy poznać jedynie za pośrednictwem narządów zmysłowych, będących siedzibą zmysłów. Zmysły można podzielić na ważniejsze i mniej ważne, zależnie od bogactwa zjawisk świata zewnętrznego, jakie za pośrednictwem tych zmysłów dochodzą do naszej świadomości i zależnie od ważności, jaką dla naszego życia posiadają. Zmysł wzroku i słuchu słusznie są uważane za najważniejsze, dzięki nim bowiem poznajemy olbrzymią część wszystkich zjawisk świata zewnętrznego, one odgrywają najważniejszą rolę w kształtowaniu naszego wyobrażenia o świecie. Za pomocą wzroku poznajemy światło, jego wszystkie subtelne odcienie, poznajemy barwy, widzimy kształty przedmiotów, a za pomocą innych zmysłów i osiągniętego doświadczenia nauczyliśmy się oceniać oddalenie tych przedmiotów, ich nachylenie w stosunku do pionu i poziomu, potrafimy ocenić czy przedmiot jest gładki, czy szorstki, zimny, gorący lub ostry. Bez udziału wzroku człowiek nie może mieć rzeczywistego obrazu świata zewnętrznego, jego rozwój umysłowy jest utrudniony i ograniczony, jego walka o samodzielny byt niemożliwa.